Waarzeggerij

Gepubliceerd op 29 augustus 2022 om 15:29

Wat is waarzeggerij nou precies... is het echt of is waarzeggerij nep?

Het allereerste is het misschien een goed idee om mee te delen hoe waarzeggerij ontstaan is. Dit is een fenomeen dat wereldwijd  van oudsher geheel z'n eigen leven leidt. Overal ter wereld kent men dit begrip. Waarzeggerij is door wereldwijde beschavingen ontstaan, opdat toen de mens veelal zoals nu in de moderne tijd te maken heeft met krachten die duelleerden. Men kon niks anders dan zich overleveren aan natuurwetten. Al doende leerde men in overgave omgang te hebben met bovennatuurlijke gebeurtenissen. Men zocht verdieping en leerde steeds meer over het menselijk geestelijke aardse leven. In een notendop is in deze wijze de menselijk gave van waarzeggerij en spirituele groei ontstaan. Hoe zou het nu dan toch kunnen.. dat aan het bestaan van waarzeggerij getwijfeld of stellig ontkend wordt? Dit komt helaas door manipulatie. Als mens zijn we allemaal spiritueel geestelijk wezens. Iedereen die zich openstelt aan datgeen wat Groter qua bewustzijnsvorm bestaan leidt, kan zelf  dit immens zesde bewustzijnsvorm  waarnemen. Maar als we spreken over waarzeggen.. dat een gave per generatie via de bloedlijn wordt doorgeven, is het iets dat met de paplepel ingegoten wordt. Met andere woorden niet iedereen kan zomaar waarzeggen...dat is maar goed ook. Want personen dienen integer te zijn, al is het met de paplepel ingegoten als men niet integer met de gaven omgaat zal op den duur krachten tegen desbetreffende personen tegenkeren.  Nu rijst de vraag...waarom zou je een specialist op dit gebied willen raadplegen? Een betrouwbare specialist op dit gebied kan behulpzaam zijn als je even geen raad weet met dilemma's  dat met betrekking heeft tot relaties-persoonlijke ontwikkelingen & verborgenheden waar men niet bewust van is . Het is van belang dat jij als persoon herkenning vindt in datgeen wat je op dat moment vertelt wordt. Een goede specialist vindt je niet alleen erkenning maar ook dienen zij dienstbaar te zijn met een goede raad achteraf, waardoor jij verder kan. Uiteraard is belangrijk dat jij met een open mind, met een open houding om raad vraagt.