Meditatie voor beginners workshop leert hoe jij op een leuke haalbare manier dagelijks kan mediteren.De workshop helpt om vaardigheden te ontwikkelen,die je nodig hebt om te helen en om een veel gelukkiger leven te beleven.Bij marilami bieden wij een beginners meditatie wellness pakket aan,waarbij jij zelf bepaald wanneer het beste te willen en of te kunnen  met mediteren.Uiteraard is de meditatie workshop met wellness pakket optioneel.Op het moment dat je met de workshop begint,krijg je iedere week tot aan 21 dagen per email een video opname opgestuurd.Hierin vind de meditatie begeleiding plaats.De workshop is zodanig opgesteld dat het ontworpen is om jou aan een totale transformatie te helpen.De meditatie workshop is een hulpbron dat helpt,om patronen te doorbreken die jou tegenhouden om je droomleven te manifesteren.Iedere week wordt er qua tijdsspanne opgeschroeft,zodat jij aan het einde van de workshop met gemak een halfuur in stilte rust in jezelf kan vinden.Hoe zou jij graag met mediteren willen beginnen?.. Maak een keuze kies van binnenuit dat goed voelt voor jou. 

Wellness pakket bestaat uit:

Handgemaakte klankschaal set

Edelstenen

Meditatie kaars

Meditatie Fluoriet edelsteen armband

Aroma olie Ylang Ylang met oliebrander erbij inbegrepen

Wierrook stokjes met houder. 

                      CHAKRA'S 

Wat zijn chakra's?.. 

Chakra's is het energiesysteem van een menselijke  fysieke-emotionele-mentale-spirituele fijnstoffelijke lichaam.Elke chakra is in verbinding met een basisfrequentie,van een laag tot een hogere frequentie.In de loop van een menselijke ontwikkeling,kunnen chakra's zich in toenemende mate qua frequentie verhogend ontwikkelen.Echter ligt dit er allemaal aan,op welke wijze een mens zich ontwikkeld naarmate men ouder wordt. 

Het bestaan hier op aarde bestaat uit energie.De lucht die je inademt is energie,voedsel dat genuttigd word bestaat uit energie zelfs de kleding die jij draagt heeft energie.Hoe vertaalt de energieën zich door naar al die levens basisprincipes?Als we spreken over lucht is dat eigenlijk heel simpel,heb je weleens opgemerkt dat wanneer je in de stad bent de lucht het atmosfeer anders is,dan wanneer je in een weide omgeving bevindt waar je meer omringd bent door groen?De energieën van beide omgevingen is voelbaar verschillend.Daar waar meer groen is..ervaart men rust,daar waar het minder groen is ervaart men meer druk.De luchtdichtheid in de omgeving is vele malen intenser.Zo geldt hetzelfde principes met alle overlevingsmechanismen.Hoe vertaalt dit begrip zich door in het menselijk fysieke-mentale-emotionele staat van zijn?..Dit heeft met persoonlijke ontwikkelingen te maken.De zeven chakra's ontwikkelen zich vanuit twee basisprincipes.

Wat zijn die basisprincipes? 

De menselijke natuurlijke leven bestaat uit vier elementen.Element (1) is in verbinding met Aarde het materiële fysieke bestaan en of ontwikkelingen,de groei van de mens. Element(2)is Lucht dat in verbinding is met de mentale gesteldheid van de mens.Element(3)is water dat in verbinding is met menselijke emoties.Element(4)is Vuur dat in verbinding is met de creërende vermogen van de mens.Ieder element is onderverdeeld in alle zeven chakra's. 

🔴Het eerste basisprincipe is het principe van vormgeven,het leven wordt van kinds af aan vormgegeven.Het eerste basisprincipe is in verbinding met element aarde.De element aarde begint zich te ontwikkelen via de wortelchakra.Om een scenario te schetsen hoe de eerste basisprincipe in een menselijke leven tot uitdrukking komt..kan dat herleid worden hoe een persoon opgroeit.Als een kind bijvoorbeeld niet in een veilige omgeving opgroeit,dan is de vormgeving van de ontwikkeling van een kind gebaseerd op onveilige situaties.Dit brengt verstoringen als basisprincipe met zich mee.Het leven wordt dan vanuit verstorende ontwikkelingen vormgegeven.De eerste basisprincipes is in verbinding met aardse fysieke zaken.De onderste vier chakra's zijn allen coherent met de eerste basisprincipes.De vier chakra's zijn🔴wortelchakra🟠de sacraal chakra🟡zonnevlecht chakra🟢de hartchakra.Iedere chakra is onlosmakelijk verbonden met alle vier elementen(aarde is materie.. lucht is het mentale ..water is emotie.. vuur is creatie).Naarmate we als mens ontwikkelen en dus ouder worden en hopelijk ook wat wijzer,komen we uit op de drie  overige chakra's.Dan hebben we het over de🔵keelchakra is verbinding met spraak,jezelf tot uiting kunnen brengen 🟣derde oog chakra is in verbinding met het weten.. ook wel het hebben van kennis over jezelf en het leven om je heen.Kan ook wel het waarnemen genoemd worden⚪de kruinchakra is in verbinding met de kosmos.Dit is een ontwikkeling dat via een hogere realiteit in een mensenleven kan manifesteren.De kruinchakra is de enige chakra die in verbinding is met ether,ook wel de vijfde element genoemd.Dit zal je als informatie niet gauw tegenkomen,omdat de meerderheid van de mens qua aardse ontwikkelingen het niet red om zich te kunnen verbinden met element ether.Dit komt door beperkende gelimiteerde gedachtegang van de geest.Een menselijke geest dient getraind te zijn,wilt het enigszins in verbinding zijn met de element ether. De element ether is in verbinding met de tweede basisprincipe.Dit is de principe dat hogere en lagere geestelijke vermogen bevat.Het lagere(de ego) van de mens voelt zich meer thuis in de materiële wereld.Het hogere(de spirit van de mens)is in verbinding met hogere realiteiten.Beiden basisprincipes kunnen zowel voor goede en of minder goede bedoelingen door de mens gebruikt worden.

Wat kan chakra meditatief healing voor jou van betekenis zijn?.. 

Zoals hier boven vermeld staat,hebben we als mens te maken met twee basisprincipes die in dualiteit zijn.Basisprincipe 1 is het leven vorm kunnen geven.Basisprincipe 2 is het leven tot creatie brengen.Men begint qua ontwikkeling met de eerste basisprincipes.De eerste ontwikkelingsfase kan qua verstoringen van alles gebeuren,om het leven compleet vorm te kunnen geven.De meerderheid van de mens heeft in de eerste fase vaak te maken met verstoringen.Denk aan mentale-emotionele verstoringen,door ervaringen van onveilige levensomstandigheden.Het hebben van fysieke klachten speelt een grote rol bij verstoringen.Inhoudelijk betekent dit,dat men qua ontwikkelingen uit evenwicht raakt. De evenwicht tussen vormgeven en creatie,is door pijnlijke ervaringen aardig verstoord geraakt.Een chakra healing sessie, helpt om fysieke-mentale-emotionele verstoringen via activering van de chakra's in evenwicht te brengen.Zodat men via persoonlijke creërende vermogen,diens leven opnieuw vorm weet te geven. 

Wat kan je van een meditatief chakra healing sessie verwachten? 

Het is een transformerende helingsproces die opgang wordt gezet.Dit betekent, je kunnen onthechten van oude ongezonde manieren van doen en of denken.Denk aan je te kunnen ontdoen van patronen die je blokkeren,om het allerbeste uit jezelf te kunnen halen.Een chakra healing sessie is behulpzaam om meer zelfvertrouwen op te bouwen.Door het opschonen van de chakra's,ondervindt men geestelijke-emotionele helderheid.Dit gaat gepaard met het stillen van de mind zodat het hart kan spreken.Oefeningen om de chakra's in balans te brengen worden toegepast.

Welke thema's in het leven is meditatief chakra healing sessie,goed om ingezet te kunnen worden? 

 • Emotioneel heling
 • Hooggevoelig sensitief persoonlijkheid(denk aan snel van slag kunnen raken daardoor niet zo goed weten emotioneel balans te behouden). 
 • Het innerlijke kind thema.. als  kind te maken hebben gehad met emotionele geestelijk/fysieke mishandeling
 • Thema verstoorde liefdesrelaties..denk aan karmische liefde.Manipulatie in relatie.Geestelijk lichamelijke mishandeling door(ex) partner. 
 • Thema persoonlijke en of karmische patronen die vanuit familiebloedlijn afkomstig zijn. 
 • Thema persoonlijke groei..denk aan stress gerelateerde zaken te maken hebben met hedendaagse worstelingen (studie werk opvoeding van kinderen). 
 • Last hebben van emotionele schommelingen
 • Last hebben van ongezonde gewoontes -angsten-zorgen 

Hoe word aan de healing sessie deelgenomen?.. 

Eens per week vindt online de meditatief healing sessie plaats.Via We Transfer link dat  per email wordt verstuurd heb je  toegang tot de meditatie healing sessie.Gedurende 3 weken.. 21 dagen worden de chakra's geactiveerd.Bij MariLami maken we gebruik van natuurlijke methodieken zoals..

 • Sound bath  klankschaal meditaties ook wel de muziekvorm genoemd, om onderandere de zonnevlecht chakra te activeren. 
 • We activeren de energiecentra door middel van klanken-geuren-meditatie met edelstenen en ademtechniek,om zachte vitaliserende zenuwactiviteiten te bevorderen.Dit helpt bij innerlijke moedeloosheid, schenkt vrolijkheid stimuleert een opgeruimde ontspannenheid.
 • Indien van toepassing bieden we karma yoga mind meditatie aan.